OSVČ: krok za krokem k vlastnímu podnikání

Petr Kubát 18. 8. 2023

Možná jste nebo uvažujete o podnikání na vlastní účet. V každém z těchto případů byste se již měli setkat s pojmem OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Rok 2023 nabídne změny, které se budou všech OSVČ výrazně dotknou. Pokud tedy již OSVČ jste anebo o směru nezávislosti a neomezeného rozvoje podnikání teprve přemýšlíte, podíváme se s Vámi na to, jaké kroky musíte podniknout k vykročení správného směru ať už při základech či v přípravě na nový rok.

 

Co je to OSVČ a jak se liší od zaměstnance?

 OSVČ zapadne nejlépe do bubliny podnikatelů a živnostníků. Ne zapadne, ona jimi vlastně je. Je to osoba, která vykonává určitou činnost na vlastní účet a je za ni plně zodpovědná. Zároveň si k ní zařizuje všechny potřebné nástroje a prostředky a odpovídá za všechny příjmy a s tím i výdaje, které souvisí s podnikáním.

Mezi výhody OSVČ patří určitě fakt, že má možnost neomezeného rozvoje a zároveň není závislá na jednom zaměstnavateli. Druhou stranou mince by však bylo zajišťování si vlastního sociálního a zdravotního pojištění a následné placení daní a odvodů z příjmů získaných z podnikání.

Hlavním rozdílem mezi OSVČ a zaměstnancem je tedy ten, že na rozdíl od něj není pod organizací či jakoukoliv společností. Pracuje na vlastní účet. Zaměstnanci jsou oproti nim odměňování ve formě platu či mzdou.

 

Mnoho lidí tedy hledá přes myšlenku „stát se OSVČ“ cestu ke způsobu, jak si realizovat vlastní nápady a podnikatelské plány. Mimo to je to také dobrý způsob jak si nezávislost a flexibilitu vytvořit nejen v profesním životě, ale taktéž v životě soukromém.

 

Informace o tom, jak se OSVČ stát shrnují například úřady práce nebo ministerstvo práce a sociálních věcí. My se Vám to ale pokusíme usnadnit a vysvětlíme vám postup v následujících krocích:

  1. Vyberte si obor, ve kterým chcete podnikat

Příkladem může být obchod, služby, výroba anebo řemeslo. Uvědomte si, že některé obory vyžadují speciální povolení nebo licenci, takže je důležité abyste se o tom předem informovali.

2. Registrace a zápis do živnostenského úřadu

Budete potřebovat vyplněný jednotný registrační formulář (https://www.rzp.cz/elpod.html). Dále počítejte se správním poplatkem, který je součástí při zakládání živnosti. Činí 1 000 Kč a uhradit lze osobně při ohlašování živnosti na živnostenském úřadě nebo na Czech Pointu (připlatíte si + 50 Kč), poštovní poukázkou anebo bankovním převodem. Potřebovat budete poté doklady jako občanský průkaz nebo v případě, že trvalá vaše bydliště se nenachází v místě vašeho podnikání výpis z katastru nemovitostí či nájemní smlouvu, což bude sloužit jako prokázání právního důvodu k užívání prostor. Následuje podání ohlášení. Učinit tak můžete formou online, poštou nebo osobně. Poslední částí registrace je získání výpisu, který dostanete v případě, že jste splnili všechny podmínky pro ohlášení živnosti. Zápis by měl proběhnout do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení.

  1. Registrace u finančního úřadu

Jako podnikatel se musíte (s výjimkami) vždy registrovat k daním. Pravidla pro registraci najdete v daňovém řádu a podmínky vzniku registrační povinnosti stanoví zvláštní daňové zákony. Fyzické osoby se musí registrovat do 15 dnů od začátku podnikání nebo přijetí příjmu ze samostatné činnosti, zatímco právnické osoby a zahraniční subjekty do 15 dnů od svého vzniku nebo začátku podnikání v Česku. Zaměstnavatelé se musí registrovat do 8 dnů od vzniku povinnosti plátce daně.

Hlavní x vedlejší činnost

 

OSVČ může provozovat svou činnost jako hlavní nebo vedlejší.

 

  • Hlavní činnost 

    je hlavním zdrojem příjmů OSVČ a podnikání je pro ně zaměstnáním. Je nutné platit daně a minimálně státem předepsané sociální a zdravotní pojištění.

  • Vedlejší činnost

    je podnikání, při kterém má OSVČ jiné příjmy nebo jinou životní činnost bez příjmů jako například při zaměstnání, studium nebo pobírání rodičovského nebo mateřského příspěvku. Pokud chcete podnikat na vedlejší činnost jako OSVČ, můžete získat některé úlevy od státu. Pro podnikání na hlavní nebo vedlejší činnost musíte splnit určité podmínky, které stanovuje zákon o důchodovém pojištění.

 

 

Rok 2023 přinese změny pro OSVČ

 

  • Nové minimální zálohy

 V roce 2023 budou OSVČ muset platit měsíční zálohy na zdravotní pojištění, které budou záviset na jejich dosaženém hrubém zisku nebo činit minimálně 2 722 korun. Zálohy je nutné splácet do 8. dne následujícího měsíce a jsou spravovány zdravotními pojišťovnami. OSVČ vedlejší činnosti nemusí platit měsíční zálohy, ale budou doplácet zdravotní pojištění jednorázově (paušálně) jednou za rok při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Je důležité mít přehled o svých příjmech a výdajích a sledovat vývoj svého zisku, abyste mohli plánovat další rozvoj svého podnikání a zvolit vhodný daňový režim. S vyššími příjmy jsou spojené i vyšší odvody na zdravotní pojištění, takže je důležité zvážit, zda je pro vás výhodnější vybrat si paušální daňový režim nebo zda je výhodnější platit zálohy pravidelně. Pro získání přehledu o svých fakturacích a každodenním přehledu pohledávek a závazků využijte systém na odkaze https://www.iucto.cz/prozivnostniky/

 

  • Povinnost datové schránky pro OSVČ

 

Od roku 2023 je správa datové schránky pro OSVČ povinnou záležitostí. Jde o státem garantovaný nástroj elektronické komunikace sloužící především pro komunikaci s orgány veřejné moci.

F&Q

Co je OSVČ a jak se liší od zaměstnance?

OSVČ je osoba samostatně výdělečně činná, což je podnikatel či živnostník vykonávající určitou činnost na vlastní účet a je za ni plně zodpovědná. Na rozdíl od zaměstnance, OSVČ není pod organizací či jakoukoliv společností, ale pracuje na vlastní účet. Zároveň si OSVČ zajišťuje všechny potřebné nástroje a prostředky a odpovídá za všechny příjmy a s tím i výdaje, které souvisí s podnikáním.

Jak se mohu stát OSVČ?

Pro stání se OSVČ je potřeba několika kroků. Nejprve si vyberte obor, ve kterým chcete podnikat. Poté je potřeba se zaregistrovat a zapsat do živnostenského úřadu. Dalším krokem je registrace u finančního úřadu, což je nutné kvůli daním. Nakonec je třeba se rozhodnout, zda budete vykonávat hlavní nebo vedlejší činnost.

Jaké jsou výhody a nevýhody být OSVČ?

Výhody být OSVČ zahrnují možnost neomezeného rozvoje a nezávislost na jednom zaměstnavateli. Na druhé straně si OSVČ musí zajišťovat vlastní sociální a zdravotní pojištění a platit daně a odvody z příjmů získaných z podnikání.

Jaké změny přináší rok 2023 pro OSVČ?

Rok 2023 přinese změny v podobě nových minimálních záloh na zdravotní pojištění, které budou záviset na dosaženém hrubém zisku nebo budou minimálně 2 722 korun. Také bude povinnost datové schránky pro OSVČ, což je státem garantovaný nástroj elektronické komunikace sloužící především pro komunikaci s orgány veřejné moci.

Jak mohu spravovat své finance jako OSVČ?

Pro získání přehledu o svých fakturacích a každodenním přehledu pohledávek a závazků můžete využít systém na odkazu iÚčto. Je to velmi užitečné pro plánování dalšího rozvoje svého podnikání a výběr vhodného daňového režimu.

Závěr

Účetní software iÚčto je nástroj, který přináší řadu výhod pro optimalizaci vašeho podnikání. Jeho sofistikované funkce a jednoduché rozhraní vám umožní ušetřit čas a zefektivnit procesy spojené s účetnictvím. Vyzkoušejte iÚčto nyní a přesvědčte se sami o jeho výhodách.

Online propojení na účet Komerční banky

Více o propojení