Převody peněz mezi účty

Platby je nutné zadat na oba dva účty, na jeden účet jako příjem a na druhý účet jako výdaj. Částky budou shodné a v typu účetní položky u platby vydané zvolíte typ účetní položky Peníze na cestě – výdej a u platby přijaté typ účetní položky Peníze na cestě – příjem.

penize na ceste prijem

Kontrolou o správnosti vyúčtování všech převáděných peněz Vám bude nulový zůstatek v rozvaze na účtu 261.

V případě převodů účtu mezi účty zahraničních měn dochází ke kurzovému rozdílu. Zaúčtování kurzových rozdílů můžeme provést prostřednictvím interního dokladu. Najdeme ho v Nastavení, účtová osnova a Interní doklady – přímé zaúčtování. Pokud dochází ke kurzové ztrátě, budeme vzniklý rozdíl účtovat na účet 563 a pokud dochází ke kurzovému zisku, tak účtujeme na účet 663.