Jak vystavit dobropis k faktuře vydané

Existuje několik případů, kdy je potřeba vašemu odběrateli vystavit dobropis – opravný daňový doklad, například:

  • Dobropis se vystavuje v případě, že jste poskytli na zboží či službu slevu až po vystavení faktury. Např. když kvalita dodávky neodpovídá sjednaným podmínkám, pokud dojde k vrácení části či celé dodávky zpět, došlo k chybné fakturaci sjednané částky, dodání menšího množství zboží než bylo sjednáno apod. Můžete ho vystavit na celou částku nebo jen na její část.

Vždy jde však z vaší strany o snížení ceny na vydané faktuře.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Dobropis je lidový pojem pro opravný daňový doklad, který původně fakturovanou cenu snižuje.

Pokud jste plátce DPH, pak z hlediska DPH máte nárok na snížení daně na výstupu, ale to až tehdy, kdy vám odběratel potvrdí přijetí dobropisu. Odběratel si v tuto chvíli musí snížit nárok na odpočet.

Jak tedy správně vystavit dobropis k faktuře? Nejjednodušší způsob vystavení dobropisu je, že si zobrazíte původní fakturu, ke které chcete dobropis vystavit. Přehledně zde uvidíte všechny položky a zde v panelu různých možností zvolíte tlačítko Vystavit dobropis.

vystavit dobropis

Je tu samozřejmě možnost vystavení nového dobropisu, a to v záložce Faktury vydanéDobropisyVystavit dobropis.

Vystavování dobropisů vám navíc zaručí, že pokud zákazníci často ruší objednávky, nedojde k umělému navýšení základu daně. Pozor, nárok na snížení základu DPH vzniká až po datu plnění DPH uvedeného na dobropisu.

Vystavování dobropisů v iÚčtu je tedy snadné. Doufáme, že  vystavit opravný daňový doklad nyní snadno zvládnete.

iÚčto si můžete pohodlně a vyzkoušet zdarma.

Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši e-mailovou adresu v registračním formuláři.