Zálohové faktury

Zálohové faktury naleznete v záložce faktury vydané. Pokud potřebujete přijmout zálohovou fakturu od dodavatele, naleznete ji ve fakturách přijatých.