Pokladní doklady

Pokladní doklady se používají u plateb za hotové. Vypisujeme je dvakrát - originál předáváme zákazníkovi a kopii si ponecháváme. Lze je dělit na:

  • příjmové - na jejichž základě se účtují příjmy v hotovosti
  • výdajové - na jejichž základě se účtují výdaje v hotovosti