Interní doklady

Vnitřní účetní doklady nebo tzv. obecné nebo interní doklady, slouží pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř firmy. Mezi nejčastěji používané řadíme:

  • příjemka - vystavíme při příjmů materiálu, zboží na sklad
  • výdejka - vystavíme ji při výdeji zboží nebo materiálu ze skladu
  • výplatní listina - slouží pro zaúčtování mezd zaměstnanců