Identifikovaná osoba

Co je to identifikovaná osoba (IO)?

Identifikovaná osoba (IO) je osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, ale má povinnost se registrovat k DPH při určitých transakcích s jinými členskými státy EU. Tato povinnost vzniká při nákupu zboží nebo služeb ze zahraničí nebo při jejich prodeji do zahraničí.

Kdy se musím stát identifikovanou osobou?

Nejčastější situace, kdy se musíte registrovat jako IO, jsou následující:

 1. Dodání služby klientovi se sídlem v jiném členském státě EU: Pokud poskytujete služby (např. konzultační činnost, copywriting, grafické práce, online kurzy) klientům v jiných členských státech EU, musíte se do 15 dní registrovat jako IO.
 2. Nákup služby od dodavatele se sídlem kdekoli v zahraničí: Pokud nakupujete služby pro podnikání od zahraničních dodavatelů (např. reklama na sociálních sítích, služby jako Google AdSense, Canva, MailChimp), musíte se registrovat jako IO.
 3. Nákup zboží z jiného členského státu EU: Při nákupu zboží z jiných členských států EU se musíte registrovat jako IO, pokud celková hodnota nákupů překročí 326 000 Kč v kalendářním roce.

Jak se stát identifikovanou osobou?

Po splnění výše uvedených podmínek se automaticky stáváte IO a máte povinnost se do 15 kalendářních dní registrovat na finančním úřadě. Můžete se také registrovat dobrovolně předem na daňovém portálu Finanční správy. Vyplnění formuláře usnadní průvodce, kterého doporučujeme použít.

Rozdíl mezi identifikovanou osobou a plátcem DPH

 • Tuzemské transakce: IO se chová jako neplátce DPH.
 • Daňové přiznání: IO podává přiznání k DPH jen tehdy, když jí ve zdaňovacím období vznikla povinnost daň přiznat.
 • Odpočet daně: IO nemá nárok na odpočet daně u nakoupených nákladů, jako plátci DPH.

Povinnosti identifikované osoby

Jako IO máte povinnost podávat přiznání k DPH a souhrnné hlášení za měsíce, kdy vám tato povinnost vznikla, a to do 25. dne následujícího měsíce.

 • Přiznání k DPH: Podáváte při nákupu zboží/služeb z jiného členského státu EU nebo při nákupu v rámci třístranného obchodu, při poskytnutí služby plátci z EU.
 • Souhrnné hlášení: Podáváte, když vystavíte fakturu za své služby klientovi plátci z EU.
 • Kontolní hlášení: Nepodáváte.

Specifika faktur

 • Přijaté faktury: Musí obsahovat částku bez DPH, vaše DIČ a poznámku o přenesené daňové povinnosti.
 • Vydané faktury: Vystavujete bez DPH s uvedením DIČ a poznámkou o přenesené daňové povinnosti.

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Jak se s funkcí Identifikovaná osoba pracuje v iÚčtu?

 1. Nastavení profilu firmy: V profilu firmy je nutné nastavit vaše DIČ a typ plátce na Identifikovaná osoba.Nastavení Identifikovane osoby
 2. Přijaté faktury: Při vybrání dodavatele z některého státu EU, který je plátcem DPH, je nutné zadat v kartě dodavatele jeho DIČ a příslušnou zemi. Ve faktuře se objeví možnost výběru sazby DPH a typu DPH, kde je třeba vybrat příslušnou sazbu a typ. V záložce „Reporty“ pak naleznete přehled k přiznání DPH, kde jsou tyto položky zařazeny a vyčísleny pro zadání na portále státní správy. Po zaúčtování faktury přijaté na pořízení zboží/služby z EU se automaticky vypočítá a zaúčtuje DPH, které má být odvedeno na FÚ.
  Pro usnadnění doporučujeme zakoupit tarif Pokročilý, který umožňuje generování a export XML souboru pro následné odeslání datovou schránkou nebo nahrání na portál „Moje daně“.

 3. Vydané faktury: Při fakturaci plátci se sídlem v EU je nutné zadat v kartě zákazníka jeho DIČ a příslušnou zemi. Ve faktuře se objeví možnost výběru typu DPH, kde je třeba vybrat příslušný typ. Zde se nezadává výše DPH,  částka základu se opět vykáže v podkladech pro DPH. V tomto případě je nutné podávat kromě přiznání k DPH také souhrnné hlášení. Pokud použijete výše uvedené údaje na faktuře, vstupuje toto automaticky také do souhrnného hlášení.
  Pro usnadnění a zrychlení práce doporučujeme zakoupit tarif Pokročilý, který umožňuje generování a export XML souboru pro následné odeslání datovou schránkou nebo nahrání na portál „Moje daně“.

Zrušení statusu identifikované osoby

Registrace IO automaticky zaniká, pokud se stanete plátcem DPH nebo ukončíte podnikatelskou činnost. Můžete také požádat finanční úřad o zrušení registrace, pokud vám během 6 po sobě jdoucích měsíců nevznikla povinnost přiznat daň nebo podat souhrnné hlášení.

Věříme, že vám tato nová funkce usnadní správu vašich daňových povinností a přinese více času na to, co je pro vás důležité – rozvoj vašeho podnikání.