Faktury přijaté

Veškeré informace o online fakturaci v iÚčtu najdete zde. Podívejte se, jaké funkce vám usnadní vaše podnikání.

Vystavením (vydáním) faktury tedy podnikatel (nebo jiná osoba) očekává příjem peněz. V takovém případě mluvíme o faktuře vydané. Co se týče druhé strany, která takovou fakturu obdrží, používáme pojem přijatá faktura, protože tato strana fakturu od vystavujícího přijímá.