Objednávky

Chcete-li zaslat svému dodavateli objednávku nového zboží, můžete si ji sice vytvořit v textovém editoru, avšak pokud ji vytvoříte přímo v iÚčtu, máte možnost následně všechny položky přenést do přijaté faktury.

Nejprve se dostaneme do faktur přijatých,

1

kde si vybereme Objednávky. Pro vytvoření nové objednávky klikneme na zelené tlačítko v pravém horním rohu Přijmout objednávku.

1

 

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?

Zde vyplníme všechny potřebné údaje, samozřejmě můžeme přidat více položek, a nesmíme zapomenout doklad uložit.

2

Pokud Vám dodavatel tuto nabídku odsouhlasí, můžeme všechny položky jednoduše přenést do vydané faktury přes tlačítko Přenést.

3

Samozřejmě, že ani zde nechybí po rozkliknutí nabídky náhled s panelem různých možností, jako například TiskPoslat e-mailem a podobně.

4

Pokud si necháváte vystavit nabídku od dodavatele, můžete ji do iÚčta zadat úplně stejným způsobem, pouze se musíte přesunout do záložky Faktury přijaté.

5

Chcete začít účtovat zdarma v moderním on-line systému?