Syntetická a analytická evidence v účetnictví

Stále častěji a častěji se nám množí dotazy co je to syntetická a analytická evidence v účetnictví a k čemu slouží.

Syntetickou evidenci tvoří soustava účtů, na nichž se zachycuje stav a pohyb aktiv, pasiv, nákladů a výnosů za celou účetní jednotku v českých korunách. Příkladem syntetického účtu využijeme účet pokladny. Účet 211 – Pokladna, který vyjadřuje celkový stav pokladny v Kč. Syntetický účet má trojmístné číselné označení, kde první číslice označuje účtovou třídu, druhá číslice účtovou skupinu a poslední číslice pak udává pořadí účtu v příslušné účtové skupině.

Analytická evidence obsahuje podrobnější informace než syntetická evidence a tvoříme ji jen k těm účtům, kde je třeba sledovat údaje v podrobnějším členění. Většinou se analytické účty označují třemi čísly za číslem syntetického účtu. Například účet 211 – Pokladna si analyticky rozčleníme na

  • 211001 – Pokladna v Kč,
  • 211002 – Pokladna v EUR,
  • 211003 – Pokladna v USD.

Analytické účty je možné vytvářet i v průběhu roku a doplňovat je do účtového rozvrhu. Seznam všech syntetických a analytických účtů, které účetní jednotka používá, se nazývá účtový rozvrh. Ten si účetní jednotky sestavují pro každé účetní období na podkladě směrné účtové osnovy, tj. seznam účtových tříd a účtových skupin. V průběhu účetního období je možné účtový rozvrh doplňovat.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku