Pohyby účtů

Účetní pohyb je označení pro operaci, při níž se určitá částka v korunách převádí z jednoho účtu na jiný účet. Pohyb je vždy doložen účetním dokladem (dosud písemným, ale zavádí se i uznatelnost účetního dokladu v elektronické podobě), např. účtenka, stvrzenka, faktura, výpis z bankovního účtu, interní doklad aj.).

Fyzicky se může jednat o přesun peněžních prostředků, ale i majetku a jiných hospodářských prostředků. Každý takový pohyb je zaznamenán v účetním deníku.