Zvýšení minimální mzdy

Dnešním dnem 1. srpna 2013 dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy. Pro stanovenou týdenní pracovní dobu ve výši 40 hodin bude nově činit 50,60 Kč za hodinu (doposud 48,10 Kč) nebo 8 500 Kč (doposud 8 000 Kč) za měsíc.

Výše uvedená změna se netýká zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů při jejich omezeném pracovním uplatnění, zůstala sazba minimální mzdy beze změny, tj. ve výší 8 000 Kč, a v minimální hodinové sazbě 48,10 Kč.

Z Nařízení vyplývají zejména následující povinnosti zaměstnavatele: Zaměstnavatel je povinen počínaje dnem 1. srpna 2013 uvést do souladu s Nařízením své mzdové předpisy, ve kterých má uvedenou mzdu podle dosavadního Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Ve vztahu k zaměstnancům se jedná o:

a) Mzdový výměr – zaměstnavatel jej v případě, že vyplácí svému zaměstnanci minimální mzdu upraví tak, že základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 50,60 Kč za hodinu. Nebo tak, že mzda je stanovena částkou 8 500 Kč za měsíc.

b) Pracovní smlouvu – zaměstnavatel zde musí připravit dodatek k pracovní smlouvě, ve kterém změní minimální mzdu tak, jak je uvedeno pod písmenem a), zaměstnanec však musí dodatek smlouvy podepsat, tím se dodatek smlouvy stane platný a účinný.

Pokud se zaměstnavatel nebude řídit Nařízením vlády o minimální mzdě, hrozí mu sankce až ve výši 500.000 Kč, pokud neposkytne zaměstnanci mzdu nebo plat, alespoň ve výši minimální mzdy.

S touto změnou souvisí i výše zdravotního pojištění a nová minimální výše pojistného na zdravotní pojištění se zvyšuje na 1 148 Kč.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku