Změny v zaokrouhlování DPH

S platností od 1.4.2019 vyšla novela zákona o DPH, která se mimo jiné zabývá změnou zaokrouhlování DPH. Od 1.10.2019 musí toto nařízení dodržovat všichni, kterých se DPH týká.

Jak to bylo dříve?

Do 31.3.2019, resp. do 30.9.2019, bylo možné vypočtené DPH z určité částky zaokrouhlovat na celé koruny nebo nechat vypočtenou částku nezaokrouhlenou.

Příklad:

DPH se sazbou 21 % z částky 250 Kč činí 52,50 Kč. Ten, kdo doklad vystavoval, mohl tuto částku ponechat, popř. ji zaokrouhlit na 53 Kč. Ve chvíli, kdy jste ale vystavili několik dokladů s možností zaokrouhlení, již vznikal značný rozdíl. Např. při vystavení 500 faktur na částku 250 Kč bez zaokrouhlení DPH, vzniká nárok na odpočet ve výši 26 250 Kč (500 ks x 52,50 Kč). Pokud však bylo použito zaokroulení, vznikl nárok na odpočet ve výši 26 500 Kč (500 ks x 53 Kč). Obě částky ale byly správné.

Dále také záleželo, jakým způsobem jste DPH vypočetli. Pokud byla částka získána tzv. metodou „shora“ za použití příslušlého koeficientu, mohla se lišit s částkou vypočtenou přímo ze základu daně.

Příklad:

Např. při sazbě daně 21 % byl použit koeficient 0,1736. V případě, kdy cena vč. daně činila 121 007 Kč,  bylo DPH 21 007 Kč (121 007 Kč x 0,1736) a základ daně pak 100 000 Kč (121 007 – 21 007). Pokud ale vypočtete DPH přímo ze základu daně 100 000 Kč, vyjde DPH ve výši 21 000 Kč. Obě částky byly opět správné. 

Jak je to teď?

Nyní již není do základu daně zahrnována částka vzniklá zaokrouhlením celkové úhrady při platbě v hotovosti. Bezhotovostní platby zákon neupravuje, jelikož lze uvádět částku na 2 desetinná místa.

Dále se změnil postup při výpočtu DPH „shora“. Již se nepoužívají koeficienty, na které jsme byli doposud zvyklí, ale při sazbě 21 % se DPH z částky vč. daně (v našem případě 242 000 Kč) vypočte takto:

242.000 – (242.000/1,21) = 242.000 – 200.000 = 42.000,- Kč
Pro kontrolu výpočet DPH „zdola“: 200 000 x 0,21 = 242 000 Kč.

Nově tedy použijeme koeficienty 1,21 při základní sazbě daně, popř. 1,15 nebo 1,10 u snížených sazeb DPH.

Na tyto změny samozřejmě myslí i systém iÚčto.

Chcete mít neustále přehled o novinkách a vylepšeních v systému iÚčto? Neváhejte a sledujte náš BLOG, na kterém vás budeme o všem včas informovat.

S iÚčtem to zvládnete, s iÚčtem je pohoda!

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku