Zdaňujeme mzdy zaměstnanců

Mezi příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků patří:

  • příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru
  • příjmy za práci členů družstev, společníků či jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností
  • odměny členů statutárních orgánů právnických osob
  • funkční platy a plnění poskytovaná představitelům státní moci, některých státních orgánů a soudců
  • odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná s výkonem funkce v orgánech obcí, územní samosprávy, státních orgánech či sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích.

Mezi příjmy ze závislé činnosti nepatří:

  • cestovní náhrady do stanoveného limitu
  • bezplatné stravování na pracovních cestách
  • osobní ochranné pracovní prostředky
  • pracovní oblečení
  • náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku