Zálohy na daň z příjmu právnických osob při vzniku společnosti

V článku Záloha na daň z příjmu právnických osob jsme si ukázali, jak se stanovují zálohy na daň z příjmu. Níže si ukážeme, jak je to se zálohami na daň z příjmu při vzniku společnosti.

Ani zdaňovací období nemusí být vždy totožné s kalendářním rokem, v některých případech ani nemusí trvat 12 měsíců. Právnická osoba může například vzniknout či zaniknout během zdaňovacího období, nemusí tedy existovat celé jedno období. V takovém případě má poplatník povinnost přepočítat poslední známou daňovou povinnost tak, jako by se jednalo o období dvanáctiměsíční.

Příklad:

Právnická osoba vznikla 9. listopadu roku 2014. Za kalendářní rok 2014 si vypočetla daň ve výši 21 000 Kč.

Výpočet záloh:

(21 000 : 2) x 12 = 126 000 Kč (126 000 > 30 000, 126 000 <150 000, z toho vyplývá, že zálohy se budou platit jednou za pololetí)

Výše zálohy:

126 000 x 0,40 = 50 400 Kč => 51 000 Kč (po zaokrouhlení)

Placení záloh:

do 15. června a do 15. prosince 2015

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku