Záloha na daň z příjmu právnických osob v hospodářském roce

V článku Záloha na daň z příjmu právnických osob jsme si ukázali, jak se stanovují zálohy na daň z příjmu. V případě, že má korporace rok hospodářský, je tím ovlivněna i povinnost hrazení záloh, jak si ukážeme na příkladu níže.

Příklad:

Firma podléhající povinnému auditu účtuje v hospodářském roce. Ten začíná vždy 1. září.
Tato firma bude muset podat daňové přiznání za rok 2013/2014 do 1. března 2015 a od 2. března ji začne nové zálohové období. 1. záloha bude splatná ve 3. měsíci a 2. záloha v 6. měsíci zdaňovacího období, tedy v době, kdy poslední známá daňová povinnost je z hospodářského roku 2012/2013. Zálohy na daň se tedy podle ní budou platit do 15. listopadu 2014 a do 15. února 2015. Další zálohy, splatné do 15. května a 15. srpna, se již budou platit podle roku 2013/2014. Tyto zálohy (budou-li zaplaceny) se započítávají do zdaňovacího období 2014/2015.

Zálohy na daň se zaokrouhlují podle poslední známé daňové povinnosti jednotně na celé stokoruny nahoru.

Jak se změní povinnost hrazení záloh při vzniku společnosti, se dočtete zde.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku