Seriál o DPH: 2. díl – Základní pojmy spojené s DPH

Daň na výstupu – vybraná daň z prodejů, tedy z výstupů

Daň na vstupu – zaplacená daň za nákupy, neboli za vstupy

Zdaňovací období – určitý časový úsek, za který se vybere daň, konkrétně 1 měsíc

Daň za zdaňovací období – rozdíl mezi sumou daně na výstupu a odpočtem daně, může to být kladné i záporné číslo

  • kladné číslo = vlastní daň, kterou musíme odvést státu
  • záporné číslo = nadměrný odpočet, u kterého máme nárok na vrácení

Odpočet daně – upravená suma daně na vstupu, je menší nebo rovna souhrnu daně na vstupu, neboť pro uplatnění daně na vstupu platí řada omezujících podmínek

Předmět daně – dodání zboží, poskytování služeb, pořízení zboží z EU, dovoz zboží z třetích zemí

Plnění – souhrnné označení pro předměty daně

Dodání zboží – převod práva nakládat se zbožím jako vlastník

Poskytnutí služeb – ekonomické činnosti, které nejsou dodáním zboží

Ekonomická činnost – soustavná činnost výrobců a obchodníků, osob poskytujících služby, soustavné nezávislé činnosti

Co je DPH a jak se počítá?

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku