Převody peněz mezi účty

Platby je nutné zadat na oba dva účty, na jeden účet jako příjem a na druhý účet jako výdaj. Částky budou shodné a v typu účetní položky u platby vydané zvolíte typ účetní položky Peníze na cestě – výdej... Číst dále »

Jak opravit chybně vystavený doklad?

Účetní doklady lze opravit, ale nesmějí vést k neprůkaznosti, nesprávnosti nebo neúplnosti účetnictví. Opravy můžeme provést dokladovým, to znamená že k chybnému dokladu vystavíme nový opravný doklad nebo bezdokladovým způsobem – vyznačíme opravu na dokladě.  Bezdokladový způsob opravy nelze použít... Číst dále »

Účetní doklad – co musí obsahovat?

Účetní doklad je účetní záznam, kterým účetní jednotka prokazuje skutečnosti na něm uvedené. Na základě účetního dokladu provede účetní jednotka zaúčtování účetního případu do účetních knih. Tj. například na základě účetního dokladu faktury se provede zaúčtování o nákupu zboží.... Číst dále »

Oběh účetních dokladů

Oběh účetních dokladů je proces dokladů od jejich vystavení či obdržení až po jejich skartaci. Jde o opakující se cyklus, který se skládá z těchto fází: 1. Vyhotovení (obdržení) dokladu 2. Přezkoušení správnosti dokladu Číst dále »

Druhy účetních dokladů

Účetní doklad je originální písemnost, která potvrzuje uskutečnění hospodářské nebo účetní operace. Podstatou účetního dokladu je jednoznačná identifikace účetních případů. Na základě účetního dokladu se provede zaúčtování účetního případu do účetních knih. Účetní doklady můžeme dělit podle druhů, podle... Číst dále »

Daňové doklady

Blíží se léto, ale paragrafy se nám mění rychleji než roční období. Podívejme se tedy na největší změny, které nás potkaly v souvislosti s daňovými doklady. Od 1. ledna letošního roku vstoupila v platnost novely zákona o dani z přidané hodnoty,... Číst dále »

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku