Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku jsou především příjmy z držby finančního majetku. Většina těchto příjmů se zdaňují u zdroje a jsou samostatnými základy daně.

Samostatnými základy daně jsou u fyzických osob zejména úroky z vkladů na účtech neurčených k podnikání, úroky a výnosy z vkladních listů, z dluhopisů, z jednorázových vkladů, podíly na zisku kapitálových korporací a tichého společníka.

Výběr srážkové daně má na starost plátce daně. Odvádí se každý měsíc do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla ke sražení daně povinnost. Základ daně i daň se zaokrouhlují dolů na celé koruny.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku