Silniční daň

Opět se blíží termín pro platbu zálohy silniční daně. K určení poplatníka a stanovení výše daně Vám může být nápomocný náš příspěvek.

Poplatníkem silniční daně je

 • právnická nebo fyzická osoba, která je jako provozovatel zapsána v technickém průkazu vozidla
 • osoba, která užívá vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel nebo zemřel
 • zaměstnavatel, který vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady za použití osobního automobilu
 • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí

Předmětem silniční daně jsou

 • silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v České republice, pokud mají největší povolenou hmotnost nad 3,5 t a jsou určená pro přepravu nákladu, u těchto vozidel není ani podmínkou, že jsou určena k podnikání, aby se stala předmětem daně,
 • vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t jsou předmětem daně, pokud jsou registrována a provozována v České republice a zároveň jsou používána k samostatné činnosti u fyzických osob.
 • u subjektů právních osob jsou předmětem daně veškerá registrovaná a provozovaná vozidla.

 

Základ daně je vyjádřen v odlišných jednotkách podle druhů vozidel, a to:

 • u osobních automobilů (silniční motorová vozidla určená pro dopravu max. 9 osob vč. řidiče a s celkovou hmotností max. 3,5 t) – zdvihový objem válců v motoru v centimetrech krychlových
 • u ostatních vozidel – největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav
 • u návěsů  součet největších povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav

 

Doplatek daně

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání silniční daně je poplatník povinen podat do 31. ledna následujícího roku po uplynutí zdaňovacího období, za které je daň vyměřena a placena.

Splatnost daně

Daň se platí předem zálohově během zdaňovacího období, a to následovně:

 • 1.1. – stanovení základu daně
 • 15.4. záloha za leden, únor, březen, max. 3/12 roční sazby daně
 • 15.7. záloha za duben, květen, červen, max. 3/12 roční sazby daně
 • 15.10. záloha za červenec, srpen, září, max. 3/12 roční sazby daně
 • záloha za říjen a listopad, max. 2/12 roční sazby daně (1/12 za prosinec se doplatí při podání daňového přiznání)
 • 31.1. daňové přiznání

 Silniční daň je daňově uznatelným nákladem u daně z příjmu.

Výši sazeb silniční daně najdete pro osobní automobily a pro užitková vozidla. Jaká vozidla jsou od silniční daně osvobozena naleznete zde.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku