K čemu slouží online účetnictví

Cílem účetnictví je zachytit veškeré informace o hospodářské činnosti firmy v peněžních jednotkách. Účetnictví zachycuje stav a pohyb majetku a závazků a rovněž může sloužit jako podklad pro výpočet hospodářského výsledku, tedy zisku nebo ztráty. Účetnictví má i několik funkcí, můžeme je rozlišit na informativní, kontrolní a důkazní. Informativní funkce poskytuje informace o stavu firmy, kontrolní funkce zachycuje stav majetku a hospodaření firmy. Důkazní funkce má význam při vedení sporů firmy.

Základním právním předpisem, který upravuje celou oblast účetnictví je Zákon o účetnictví. V zákoně najdeme definici účetní jednotky, co je předmětem účetnictví, stanovuje povinnosti při vedení účetnictví, definuje účetní knihy a doklady a říká, kdo je účetní jednotkou. Existují pak i jiné právní předpisy, které musíme respektovat. Jde zejména o vyhlášku, která například stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní výkazy jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow či přílohu.

Cílem účetnictví by nemělo být pouhé sestavení daňového přiznání na konci roku. Z účetnictví mohou informace čerpat i například obchodní partneři, banky či zaměstnanci. Při průběžném vedení účetnictví mohou velice podstatné informace získávat i majitelé. Ve finančních přehledech online účetnictí iÚčta najdete vše podstatné na jednom místě. Na jedno zobrazení máte aktuální přehled o stavu peněžních prostředků na účtech i pokladnách, výši pohledávek i závazků včetně členění po splatnosti a před splatností. Dva grafy – cash flow a přehled výdajů vám dají jednoznačné informace. Ihned budete vědět, jak si vaše firma stojí. V reportech získáte všechny důležité informace a účetní sestavy jako rozvahu, výsledovku či podklady pro DPH, neboli daň z přidané hodnoty. O těchto účetních výkazech se můžete více dočíst zde.

Navíc s online účetnictvím iÚčto můžete pracovat kdekoliv chcete. Stačí vám jen počítač, tablet nebo mobilní telefon a připojení k internetu. iÚčto můžete používat ve všech běžných internetových prohlížečích a to bez ohledu na to, jaký máte operační systém – Windows, Mac OSX, Linux, iOS nebo Android. Do svého počítače totiž nepotřebujete vůbec nic instalovat, k vašim datům se tak dostanete kdykoliv to budete potřebovat. Stačí vám jen znát svůj e-mail a heslo. V online účetnictví iÚčto můžete mít také spoustu spolupracovníků, stačí pro ně pouze založit účet. Pokud chcete, aby pracovali jen v určité oblasti, nastavíte jim práva k prohlížení či změnám jednotlivých oblastí aplikace nebo některou oblast zcela zakážete. Chcete vědět více? Zaregistrujte se zdarma ještě dnes.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku