Návod na výpočet mzdy

Výpočet mzdy:

Základní mzda + příplatky, prémie, odměny, osobní ohodnocení, náhrady mzdy = Hrubá mzda

Hrubá mzda – zdravotní pojištění (4,5 %) – sociální pojištění (6,5 %) – záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti  = Čistá mzda

Čistá mzda – ostatní srážky (spoření, výživné, …) + náhrady mzdy za nemoc = Částka k výplatě

Jaký je tedy postup výpočet mzdy?

1. z hrubé mzdy vypočítáme zdravotní a sociální pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance (9 % zdravotní pojištění, 25 % sociální pojištění)

2. tyto 2 částky přičteme k hrubé mzdě = zdanitelná mzda

3. zdanitelnou mzdu zaokrouhlíme na celé stokoruny nahoru

4. z takto zaokrouhlené částky vypočteme 15 % zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti

5. pokud má poplatník podepsané prohlášení k dani, uplatníme zaměstnanci měsíční slevu na poplatníka

6. tuto slevu odečteme od původní zálohy na daň

7. pokud má zaměstnanec dítě/děti, odečteme slevu na dítě/děti

8. zde jsou 2 možnosti:

a) po odečtení všech slev nám stále zbývá určitá částka zálohy na daň

b) po odečtení všech slev jsme se dostali do mínusu

– pokud jsme se dostali do mínusu díky odečtení slevy na dítě, je tato částka pro zaměstnance daňovým bonusem, tzn. že ji zaměstnanci budeme přičítat k částce k výplatě

– pokud jsme se dostali do mínusu pouze díky odečtení slevy na poplatníka, je záloha na daň nulová

9. z hrubé mzdy vypočítáme zdravotní a sociální pojištění, které strháváme zaměstnanci ze mzdy (4,5 % zdravotní pojištění, 6,5 % sociální pojištění)

10. vypočítáme čistou mzdu = hrubá mzda – zdravotní a sociální pojištění z bodu 9. – záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti (respektive + daňový bonus)

11. z čisté mzdy musíme dále odečíst ostatní srážky (popř. přičteme náhradu mzdy za nemoc) = částka k výplatě

Zajímá Vás zaúčtování mezd v iÚčtu? Čtěte zde podrobný návod

Máte zájem o zpracování mezd, vedení účetnictví nebo daňové evidence? Vyplňte krátký dotazník a vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku.

Kompletní ceny všech našich účetních služeb najdete v našem ceníku.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku