Jak účtovat kurzové rozdíly

Každá obchodní společnost má ze zákona povinnost vést účetnictví v české měně.

Pokud jsou ale některé faktury přijaté, faktury vystavené, cenné papíry nebo podíly vyjádřeny v cizí měně, použije se současně i cizí měna.

Cizí měna se přepočítává:

  • denním kurzem, což je aktuální kurz ke dni uskutečnění účetního případu, který vyhlašuje ČNB
  • pevným kurzem, který platí po určité období (rok, čtvrtletí, měsíc…), kurz se může během různých období měnit

Přehled kurzů najdete v sekci Nastavení -> Kurzovní lístek z ČNB.

Můžete si nastavit, jakým kurzem budete přepočítávat cizí měny. V záložce “Nastavení – účetnictví – Typ kurzovního lístku”. Můžete zvolit z možností: denní, měsíční, čtvrtletní, roční. iÚčto si podle toho potom stahuje dané kurzy od ČNB a přepočítává podle zvoleného typu.

Kurzové rozdíly můžou vzniknout jako:

  • kurzové ztráty – vzniká náklad (dojde ke zvýšení aktuálního kurzu oproti dřívějšímu), účtuje se jako Kurzové ztráty nebo účet 563
  • kurzové zisky – vzniká výnos (dojde při snížení aktuálního kurzu oproti dřívějšímu), účtuje se jako Kurzové zisky nebo účet 663

Příklad:
Když přijmete ze zahraničí fakturu přijatou, zaúčtujete ji v dané cizí měně. Automaticky se přepočítá dle denního kurzu a zaúčtuje se v české měně. Úhradu provedete jako výdej v české měně. Protože mezi vystavením faktury a její úhradou vzniká určitý časový odstup, vznikají kurzové rozdíly.

Kurzový rozdíl nebude nijak vázaný na fakturu, musíte ho dopočítat a ručně zaúčtovat v Banka – výdej nebo Banka – příjem, tedy vždy v novém platebním dokladu.

Pokud ve finále účetní jednotka zaplatí méně než je částka na faktuře – jedná se o kurzový zisk, pokud více – kurzová ztráta.

Faktura přijatá v cizí měně

Úhrada faktury

Zaúčtování kurzového rozdílu

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku