Dopady na výpočet mzdy při poskytnutí firemního automobilu

Stále častěji se setkáváme s dotazy na téma výpočtu mzdy při poskytnutí automobilu zaměstnancům. Pro lepší orientaci rozdělíme čtenáře do dvou skupin na zaměstnavatele a zaměstnance, každého z nich bude v tomto problému zajímat něco jiného.

Z pohledu zaměstnavatele:

Zaměstnanci se k hrubé mzdě přičte 1% vstupní ceny vozidla. Pokud cena automobilu nezahrnuje DPH, tak se pro účely výpočtu 1% sazby DPH přičte. Minimální částka mající vliv na výpočet je stanovena na 1.000 Kč, pokud je sazba z ceny automobilu nižší než 1 000 Kč. Je-li auto „ojeté“, vychází se ze vstupní ceny předcházejícího majitele, stejně tak se postupuje u finančního leasingu.

Vozidlo nesmí být používáno ze 100 % k soukromým účelům. Se změnou vstupní ceny, např. z důvodů technického zhodnocení, se mění nepeněžní příjem zaměstnance. Zaměstnavatel zahrne nepeněžitý příjem i do výpočtu zdravotního a sociálního pojištění.

 

Z pohledu zaměstnance:

Pixmac000079036877Automobil vstupuje do mzdy jako nepeněžitý příjem a přičítá se k hrubé mzdě. Právě tento základ navyšuje odvod sociálního a zdravotního pojištění, a dále navyšuje superhrubou mzdu ze které je počítána 15 % daň z příjmu.

Nejspíše Vás nejvíce zajímá jaký dopad má užívání firemního automobilu na mzdu, proto jsme Vám pro názornost připravili následující tabulky, které porovnají Vaši současnou mzdu se mzdou navýšenou o nepeněžitý příjem z užívání automobilu.

V první tabulce uvidíme výpočet včetně nepeněžitého příjmu z automobilu:

Prémie9 845
Hrubá mzda50 000
Zvýšení příjmu o 1% (cena automobilu)6 500
Zvýšená hrubá mzda66 345
Sociální pojištění  zaměstnanec4 313
Zdravotní pojištění zaměstnanec2 986
Sociální pojištění zaměstnavatel16 587
Zdravotní pojištění zaměstnavatel5 972
Superhrubá mzda88 904
Superhrubá mzda zaokrouhlená na 100 Kč89 000
Daň před slevou13 350
Sleva na poplatníka2 070
Daň po slevě11 280
Čistá mzda40 604
Mzdové náklady zaměstnavatele81 742

 

Zaměstnanec, který nevyužívá automobil k soukromým účelům by měl mzdu o 2 035 Kč vyšší a mzdové náklady zaměstnavatele se liší o 2 210 Kč. Výpočet uvádíme níže:

Prémie9 845
Hrubá mzda50 000
Hrubá mzda celkem59 845
Sociální pojištění  zaměstnanec3 890
Zdravotní pojištění zaměstnanec2 694
Sociální pojištění zaměstnavatel14 962
Zdravotní pojištění zaměstnavatel5 387
Superhrubá mzda80 194
Superhrubá mzda zaokrouhlená na 100 Kč80 200
Daň před slevou12 030
Sleva na poplatníka2 070
Daň po slevě9 960
Čistá mzda42 639
Mzdové náklady zaměstnavatele79 532

Zajímají Vás informace o finančním leasingu? Zde se této problematice dozvíte více.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku