Co nesmí chybět na účetním dokladu?

Účetní doklady se musí vyhotovit bez zbytečného odkladu, tj. ihned po zjištění skutečností, které se jimi ověřují. Zákon o účetnictví nijak nelimituje vystavení účetního dokladu, ale většina účetních dokladů je i dokladem daňovým, a proto musíme respektovat zákon o DPH, který říká, že daňový doklad musí být vystaven nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, popř. ode dne přijetí platby (zálohy).

Na účetních dokladech nesmí chybět následující informace:

Označení účetního dokladu

Veškeré doklady musí být označeny způsobem, aby byla zabezpečena vazba mezi doklady a zápisy v účetních knihách. Doklady je možné označit dvojím způsobem, a to v jedné číselné řadě nebo v několika číselných řadách.

Popis obsahu účetního případu

Např. nákup materiálu, poskytnutí poradenských služeb, …

Označení účastníků účetního případu

U právnické osoby je to obchodní jméno a sídlo dle výpisu z obchodního rejstříku a u fyzické osoby je to jméno a místo podnikání dle živnostenského listu

Peněžní částka

Na dokladu musí být uvedena peněžní částka, anebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství

Okamžik vyhotovení účetního dokladu

Zpravidla se jedná o datum, kdy je účetní doklad fyzicky vytvořen. Tento okamžik může být shodný s okamžikem uskutečnění účetního případu.

Okamžik uskutečnění účetního případu

Je definován  jako den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, zjištění manka či přebytku a podobně.

Podpisy

Jedná se o podpis osoby, která je odpovědná za účetní případ a osoby, která je odpovědná za zaúčtování účetního případ.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku