Seriál o DPH: 1. díl – Co je DPH a jak vypočítat DPH?

DPH, neboli daň z přidané hodnoty, plní roli všeobecné daně ze spotřeby. Je jednou z nejdůležitějších daní. Jak vypočítat DPH?

Zatěžuje především konečné spotřebitele, a to jak občany, tak i stát, organizace jím zřízené a další subjekty neprovádějící ekonomickou činnost. Tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu.

DPH je povinná pro všechny státy Evropské unie.

V ČR rozlišujeme 3 sazby daně, a to:

 • základní – 21 %
 • první sníženou – 15 %
 • druhou sníženou – 10 %

Co je DPH a jak vypočítat DPH?

Abychom mohli stanovit daň, musíme vědět, která sazba se u kterého zboží či služby používá. Obecně se používá základní sazba daně. První snížená sazba náleží přesně stanoveným zdanitelným plněním podle Zákona o DPH. Tím jsou:

 • potraviny a nealkoholické nápoje
 • teplo a chlad
 • dodání stavby pro sociální bydlení
 • zdravotní a sociální péče
 • úklidové práce v domácnostech
 • pozemní, vodní a letecká hromadná pravidelná přeprava cestujících
 • úprava a rozvod vody
 • ubytovací služby
 • sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu
 • kulturní, umělecké a sportovní činnosti, atd.

 

Do druhé snížené sazby se řadí:

 • tištěné knihy s reklamou pod 50 % plochy a obrázkové knihy pro děti
 • léky, radiofarmaka, očkovací látky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě – určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely
 • kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti

 

Postup pro výpočet DPH:

1. Nejprve rozlišíme, o jakou sazbu daně se jedná

2. Poté musíme zjistit, jestli známe cenu včetně DPH či bez ní

 • známe cenu včetně DPH: částku vypočítáme přes koeficient, tj. u 21 % DPH = 21/(100 + 21) = 0,173656, u 15 % DPH = 15/(100 + 15) = 0,130435, u 10 % DPH = 10/(100+10) = 0,09091, následně tímto koeficientem vynásobíme celkovou částku, tedy tu, kterou známe, čímž dostaneme částku DPH, po jejím odečtení od celkové částky získáme částku bez DPH
 • známe cenu bez DPH: tuto částku vynásobíme sazbou DPH a následně ji vydělíme 100, čímž dostaneme částku DPH, po jejím přičtení k nám známé částce bez DPH získáme celkovou částku s DPH

Příklad:

Konečná částka našeho zboží činí 150 Kč a zboží patří do skupiny se základní sazbou daně, tedy 21 %. Tuto konečnou částku proto vynásobíme koeficientem pro 21 %, 150 x 0,173656 = 26,0484, zaokrouhlíme na 26 Kč, což je tedy výše daně. Cenu bez daně pak zjistíme jednoduše, 150 – 26 = 124. 

Obráceně je to jednodušší. Máme zboží, jehož částka činí bez daně 80 Kč. Počítám takto: 80 x 21/100 = 80 x 0,21 = 16,8 Kč, zaokrouhlíme na 17 Kč,  což je naše daň. Celková cena s daní je tedy 80 + 17 = 97 Kč.

Další díly seriálu o DPH

Seriál o DPH: 2. díl – Základní pojmy spojené s DPH
Seriál o DPH: 3 díl – Kdo platí DPH?
Seriál o DPH: 4. díl – Jak se vypočítá DPH za zdaňovací období?
Seriál o DPH: 5. díl – DPH při obchodování s EU
Seriál o DPH: 6. díl – DPH při obchodování se třetími zeměmi
Seriál o DPH: 7. díl – Osvobozená plnění DPH
Seriál o DPH: 8. díl – Proč se stát plátcem DPH?

iÚčto je skvělým řešením pro živnostníky a malé firmy. Všechny funkce účetního programu iÚčto si můžete pohodlně a zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního období. Je to snadné – stačí jen zadat vaši emailovou adresu v registračním formuláři.

Pokud ještě stále nejste přesvědčení podívejte se náš článek Proč si vybrat iÚčto jako svůj účetní program.

Tipy od iÚčto v e-mailu

Pravidelně zasíláme informace o novinkách v naší aplikaci i českém účetnictví e-mailem.

Přidejte si i zdroj do RSS čtečky

Vyzkoušejte iÚčto.cz

Píšeme na Facebooku